Psychopastorale therapie

Als psycho-pastoraal therapeut hou ik me onder andere bezig met het doen en denken van mensen, het voelen en relationeel leven.

We kunnen door allerlei gebeurtenissen uit balans raken of we hebben problemen uit onze jeugd nog niet goed verwerkt. Verdriet en pijn, overlijden, ontslag, onbegrip kunnen we allemaal meemaken. Hoe is de balans van geven en ontvangen met onze partner en kinderen bijvoorbeeld?

Je kunt vastlopen en je afvragen, waarom denk ik zo?

Als hulpverlener wil ik je graag als cliënt helpen door te luisteren en inzicht te geven. Steunen en indien nodig sturen, zodat je zelf tot een oplossing kunt komen.

  • Intakegesprek: Bij een ‘intake gesprek’ kijken we naar de hulpvraag en bepalen we of we verder met elkaar kunnen gaan.
  • Behandelfase: We kijken naar de omstandigheden, de klachten en gebeurtenissen in je leven. Ook proberen we inzicht te krijgen in de relaties van de klachten en genoemde gebeurtenissen. Soms kun je opdrachten mee naar huis krijgen om je de mogelijkheid te geven nieuwe vaardigheden te gaan gebruiken en eigen te maken.
  • Contextueel: Graag werk ik met het ‘Contextuele’ gedachtengoed, maar indien nodig ook wel met oplossingsgerichte en ‘Cognitieve’ gedragstherapeutische accenten.
  • Pastorale hulpverlening:  Door mijn christelijke levensovertuiging is mijn uitgangspunt de Bijbel. ‘Hoop en verwachting’ blijven centraal staan. God aanvaardt ons in Zijn Zoon Jezus Christus door het geloof ondanks ons falen en vastgelopen zijn.
  • Gebed: Indien gewenst zal er altijd ruimte voor gebed zijn tijdens of aan het eind van een sessie.
  • Laatste fase: Bij de laatste fase gaan we afbouwen en evalueren. Een mogelijkheid blijft altijd open om na een wat langere periode, nazorg te krijgen, om terugval te voorkomen.